Fases del projecte:

La nostra metodologia és una aproximació al pensament de disseny Design Thinking que manté 3 fases bàsiques: recerca, creativitat i prototipat. A partir d’uns tallers participatius amb escoles i entitats de lleure, els nois i noies elaboren uns materials que expliquin tres temàtiques: Fake news, cyberbulling i influencers, a nois i noies de la seva mateixa edat, fent servir elements del llenguatge digital i de les xarxes socials.

Esquema resum de les fases del projecte Mirada crítica de la UOC. Esquema dissenyat per Miriam Martín.

TALLER 1: RECERCA

Explicació del projecte i plantejament del repte de disseny i de les temàtiques a treballar amb 3 vídeos educatius.

Juguem! Il·lustració de Kenia Rodríguez
TALLER 2: CREATIVITAT

Aprofundiment en les temàtiques a partir de la recerca en grups amb un joc de cartes creat per nosaltres.

Prototipat. Il·lustració de Kenia Rodríguez
TALLER 3: PROTOTIPAT

A partir dels continguts del taller anterior les persones participants realitzen un taller amb emojis que acabarà amb un producte final (en l’edició de 2022 va ser un producte animat i en la de 2023, un emoji en 3D, imprès en una pilota de ping pong).

Resultat final. Il·lustració de Kenia Rodríguez

TALLER 4: TANCAMENT I POSADA EN COMÚ

Els participants expliquen i presenten les seves experiències.