compartir joc de cartes. Il·lustració de Kenia Rodríguez
SEGONA SESSIÓ. RECERCA AMB UN JOC DE CARTES

Hem dissenyat un joc de cartes com un mètode de recerca inspirat amb els focus grup per tal d’estimular la conversa entre els nois i noies de manera que se sentin part de la seva experiència i la gamificació sigui un element per a augmentar el seu interès i motivació.

El joc es realitza sobre un tauler i consta de dos tipus de cartes: de situació i de resposta a la situació, on hi apareixen múltiples opcions de resposta, inclosa una de lliure. Hi ha 3 baralles de cartes, una per cada temàtica desenvolupada.

La sessió s’acaba amb la proposta de creació de noves situacions (de manera individual per crear un espai que ajudi a explicar situacions viscudes o que els preocupen, des de la intimitat i el no judici. Es demana als nois i noies que, per ajudar-nos a crear cartes de situació noves, per a properes edicions, ens comparteixin una situació relacionada amb la temàtica treballada.

Podeu trobar les instruccions del joc, les cartes i el tauler imprimibles en l’apartat de descàrregues.