Dissenyem per una mirada crítica a la cultura digital

És un projecte de recerca que planteja l’aprenentatge i la reflexió crítica sobre qüestions de cultura digital, cada vegada més presents en la vida quotidiana dels infants i adolescents. La nostra metodologia és una aproximació al pensament de disseny (Design Thinking) que manté 3 fases bàsiques: recerca, creativitat i prototipat. Es realitzaran uns tallers participatius amb escoles i entitats de lleure, el punt de partida del qual n’és un encàrrec per elaborar uns materials que expliquin algunes temàtiques (fake news, ciberassetjament, cultural influencer) a nens i nenes de la seva mateixa edat, fent servir elements del llenguatge digital i de les xarxes socials.


El projecte està impulsat pel grup de recerca Mediaccions i GAME de la Universitat Oberta de Catalunya i està finançat per l’Ajuntament de Barcelona.